FCB Hockey

Stage en marxa!!!

L’stage de hockey de la secció ja està en marxa durant juny i bona part de juliol. Una perseverant tasca de membres de la secció ha permés un acord amb Caritas que fa que el hockey arribi a més llocs de la ciutat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *