FCB Hockey

El club

Missió

A les nostres ciutats hi ha nens i nenes amb moltes diferents expectatives. S’intenta que l’escola sigui un element bàsic, on s’assoleixi una bona formació que permeti enfrontar-se amb els posteriors reptes que s’aniran presentant. Però més enllà del temps lectiu hi ha notables diferències en activitat i ocupació del temps. Mentre hi ha famílies que intenten una formació àmplia dels infants completant les activitats de l’escola en matèria d’arts -música, pintura, dansa-, idiomes -aprofundiment de les segones o més llengües-  i esports, altres famílies i nens i nens no s’ho plantegen o no poden plantejar-s’ho. Aquesta disparitat en la infància pot ser un dels elements que expliquin perquè els estrats socials de les famílies tendeixin a no variar gaire, al llarg de diverses generacions.

Hi ha nens i nenes que no surten del seu barri i aquesta condició no hauria de ser mai una limitació fruit de circumstàncies econòmiques, d’aïllament o de falta de coneixement.

Aquest transitar entre barris, espais, amistats no és fàcil de dissenyar. Calen arguments que ho facin necessari o fins i tot possible.

Des de fa anys ho proposem amb notable normalitat mitjançant l’esport. Tenim  experiències ja contrastades com les escoles de Hockey de persones amb discapacitat intel·lectual que han passat de romandre a les seves cases a competir amb companys de diferent procedència a esdeveniments internacionals. Escoles de Hockey a diferents indrets de Barcelona i L’Hospitalet que faciliten el coneixement de les diferents realitats socials gaudir de la diversitat d’origen, de sexe, d’edat, de condicions físiques en un esport que accepta biotips ben diferents. Ens permet explorar els propis límits, avançarà en la cultura de l’esforç, el treball d’equip i el sacrifici de l’individu en vers el grup.

No s’estima i, fins i tot, no es respecta el que no es coneix. Ni tan sols no es somia el que no s’intueix.  Confiem en facilitar-ho.

 

Balanç 2017

Actiu corrent              19.552,48.-€

Actiu no corrent                       0.-€

Passiu corrent              8.976,08.-€

Passiu no corrent                     0.-€

Patrimoni net              10.576,40.-€

 

 

Ingressos últim exercici……………………………

Fonts de finançament pròpies     69.599,66.-€

Fonts de finançament publiques 26.898,32.-€

Fonts de finançament privades                0.-€

 

Despeses últim exercici…………………………..

Despeses Personal                         13.248,47.-€

Altres depesses d´explotació           87.526,21.-€