BARCELONI STICK HC

Camp Municipal de Hockey Pau Negre. Passeig Olímpic, 4

Temporada 2017-18

En relació als entrenaments a Montjuïc, aconseguim finalment ocupar tota la franja horària de dimarts i dijous als dos camps, sense la interrupció dels equips de futbol.Calendari Entrenaments 2017-18