BARCELONI STICK HC

Salutació

El que la seu del club estigui en un lloc diferent dels terrenys de hockey, que els camps d’herba es combinin amb poliesportius i pistes de hockey sala, tenir diferents escoles a Barcelona, L’Hospitalet i El Prat fan molt convenient aquesta pàgina web que aglutina les diferents notícies i informació que va apareixent.

S’articula aquesta pàgina els ràpids missatges de facebook,  amb un ampli agraïment al nostre actiu equip de comunicació que fa que tots els canals estiguin entrellaçats i actualitzats.

En aquesta plataforma, volem donar la benvinguda a tothom que vulgui fer salut, esport i hockey amb nosaltres. La nostra desitjada diversitat ens permet rebre a persones de totes les edats i de diferent nivell físic i tècnic.

També mostrem el nostre FC Barcelona, la nostra secció en el context de les secciones amateurs i els diferents equips i competicions. Oberts a la participació i en voluntat de servei.

 

Hockey

Seccions Amateurs. FC Barcelona 

__________________________________________________________________________

The headquarters of the club is in a different place from the hockey terrain. The grass fields are combined with sports centers and hockey courts, having different schools in Barcelona, L’Hospitalet and El Prat make this website very convenient which brings together the different news and information that appears.

This page is structured on fast Facebook messages, with a broad appreciation to our active communication team that makes all channels intertwined and updated.

On this platform, we want to welcome everyone who wants to do health, sports and hockey with us. Our desired diversity allows us to receive people of all ages and of different physical and technical levels.

We also show our FC Barcelona, our section in the context of the amateur sections and the different teams and competitions. Open to participation and at will of service.

 

Hockey

Seccions Amateurs. FC Barcelona